JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "הטרדת עד"

    הטרדת עד נגד הזכות לפרטיות

הטרדת עד נגד הזכות לפרטיות

הטרדת עד [א/124א(ה)] [תשל"ג]: סעיף 249 חוק העונשין, התשל"ז-1977: "המטריד אדם בנוגע להודעה שמסר האדם, או עומד למסור, בחקירה על פי דין, או בנוגע לעדות שמסר האדם, או עומד למסור,

10 תגובות לכתבה המלאה