JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "הכנסה פירותית"

    דין הפיצוי כדין הפרצה

דין הפיצוי כדין הפרצה

המציאות הכלכלית השגרתית מביאה לביצוע עסקאות מכר או שירות במגוון תחומי פעילות. כחלק ממציאות זו מתעוררות לעתים בעיות מסוגים שונים ביישום ההסכמות ובהוצאתן לפועל, וזאת החל מבעיות הנובעות ממהות העסקה

4 תגובות לכתבה המלאה