JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "הכרזה"

    שתי אסכולות?

שתי אסכולות?

בכל תחום עשויות להיות מחלוקות בין מומחים. לפעמים יש מחלוקות מהותיות וקיימות שתי אסכולות. למשל לפני כמה עשרות שנים היו בישראל שתי אסכולות בתחום של שיטת לימוד קריאה וכתיבה –

4 תגובות לכתבה המלאה
1 2 3 5