JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "הליניסטי"

    נס תקומת עם ישראל במולדתו – עד מתי? (1)

נס תקומת עם ישראל במולדתו – עד מתי? (1)

סבו של סבי עלה לירושלים ממניעים דתיים בשנות ה-50 של המאה ה-19. באותה תקופה משפחתנו נמנתה עם מיעוט של כ-9,000 יהודים שהתגוררו במרחבי ארץ ישראל ההיסטורית, רובם התרכזו בירושלים, בצפת,

2 תגובות לכתבה המלאה