JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "המנהלת המתחכמת"

    חידות חשיבה (64)

חידות חשיבה (64)

(א) מנהלת בית ספר ביקשה מגרפיקאי שיכין כרזה המודיעה על כנס בוגרים שסיימו לימודיהם במחזורים א' עד כ"ה. הגרפיקאי שאל אותה באיזה שנים סיימו המוזמנים לכנס את לימודיהם. תשובת המנהלת

3 תגובות לכתבה המלאה