JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "הנדסה"

    דוגמאות פשוטות של תופעות מנטליות סובייקטיביות

דוגמאות פשוטות של תופעות מנטליות סובייקטיביות

הפסיכולוגיה נולדה כחקר הנפש והידרדרה, ברובה, לחקר התנהגות האדם בעולם החומרי. מבחינה זו הפסיכולוגיה בגדה בייעודה ובשמה "מדע הנפש". לפי סארטר, ראסל ופופר, השיטות הפסיכולוגיות האקדמיות הנוכחיות מבטאות רתיעה מחקר

4 תגובות לכתבה המלאה
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!