JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "הסמכות"

    מי הסמיך את נותני ההסמכות?

מי הסמיך את נותני ההסמכות?

הסמכה היא הכרה רשמית ביכולתו ובכשירותו המקצועית של מקבלה לבצע את כל הפעילויות שהוכשר לבצען. אולם מסתבר שהמילה "הסמכה" טומנת בחובה הזדמנות עסקית פרוצה, שכן מי הכשיר והסמיך את נותן

3 תגובות לכתבה המלאה