JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "הפרטה"

    אחריות הדדית

אחריות הדדית

מומחים לנושאי ביטחון מדגישים בדרך כלל את חשיבותם של עוצמה צבאית, נשק, מודיעין, בריתות בין מדינות וכדומה, ויש המדגישים גם את חשיבותם של משאבי האנרגייה והתשתיות, כחלק מן המדדים להערכת

16 תגובות לכתבה המלאה
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!