JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "הפרשות חובה"

    הפרטת הפנסיה התעסוקתית (2)

הפרטת הפנסיה התעסוקתית (2)

מאמר זה הוא מאמר המשך למאמר "הפרטת הפנסיה התעסוקית (1): מעבר לפנסיה צוברת והפרטת קרנות הפנסיה", שפורסם באתר זה. במאמר הנוכחי אדון בשלב השני בתהליך הפרטת הפנסיה. כחלק ממהלך צמצום

3 תגובות לכתבה המלאה