JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "השירות הציבורי"

    קשרים או כישורים?

קשרים או כישורים?

לאחרונה עלתה שוב הצעה בממשלה לבצע מינויים פוליטיים נרחבים בשירות הציבורי בהנמקה כללית של "הגברת המשילות". השירות הציבורי מקיף בעיקר את משרדי הממשלה, השלטון המקומי והחברות הממשלתיות, ומבוסס על סדרה

7 תגובות לכתבה המלאה