JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "השפעה"

    כוחה של תפילה

כוחה של תפילה

באתר "חד וחלק" באינטרנט דווח כי במחקרים שבהם נבדקה השפעת תפילות על אנשים שלא היו מודעים לכך שמתפללים עבורם, לא נמצאה השפעה כלשהי לתפילות. מחקרים נוספים שבוצעו הניבו ממצאים אקראיים.

12 תגובות לכתבה המלאה