JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "התחדשות בחיים"

    התחדשות בחיים בראי היהדות

התחדשות בחיים בראי היהדות

התרבות היהודית-ישראלית מציגה בפנינו שלוש גישות יסוד בנושא התחדשות החיים היהודיים. גישות עקרוניות אלו נכונות הן בנוגע לחיים הפרטיים של כל אחד מאתנו, הן בנוגע לתרבות הארגונית של מוסדות עם

6 תגובות לכתבה המלאה