JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "התלהמות הימין"

    על אמינות ומנהיגות

על אמינות ומנהיגות

תרבות השקר מלאה על גדותיה וניבטת מכל כיוון. דומה שיושר ואמינות אינם עומדים בראש סולם העדיפויות לא של המנהיגים ולא של המונהגים. יושבי חבל עזה סובלים במשך שנים. סבלם גדול

5 תגובות לכתבה המלאה