JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "התלקחות"

    איננו מבקשים הרפתקאות

איננו מבקשים הרפתקאות

אבקש לשתף אתכם בתסכול שפקד אותי השבוע כאשר המחשב בגד בי. אני נוהג לכתוב במחשב את מאמריי וכן נקודות ונושאים שאני חושב עליהם, אולם די בלחיצה אחת לא זהירה, ועבודה

4 תגובות לכתבה המלאה