JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "התמונה"

    התמונה

התמונה

מתוך הספר "דממת הספק" על יד חנות הכובעים באלכסנדרפלאץ הייתה חנות צילום, שלא משכה במיוחד את תשומת לבנו כשהיינו ילדות. אולם עד היום אני זוכרת את שמו של בעל החנות:

17 תגובות לכתבה המלאה