JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "התפרצות"

    התפרצות

התפרצות

מנבכי אי-שם נובע פתע בקילוח חם הנֵד מאותו גייזר נאמן אשר בילוסטון פארק שופעות המילים בתוכי רבות, נלחמות, על חום לבו הרך של רשם פואטי מהוסס אשר בראשי הנרגש אט-אט

12 תגובות לכתבה המלאה