JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "וועד עובדים"

    תפוח רקוב יכול לקלקל את הכול

תפוח רקוב יכול לקלקל את הכול

יושב ראש ההסתדרות עופר עייני הצהיר שהוא פורש והולך לעשות לביתו, כל זאת כאשר המשק נמצא באמצע הליך הבראה והפרטה מהמורכבים שהכרנו. ובדיוק בימים אלו אנו צופים בתשדירי פרסומת של

4 תגובות לכתבה המלאה