JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "ווקסיל"

    יתרונותיו של האימיוצין בתקיפת הסמן MUC1 המופיע ברוב סוגי הסרטן

יתרונותיו של האימיוצין בתקיפת הסמן MUC1 המופיע ברוב סוגי הסרטן

ידוע כי הסמן (אנטיגן) MUC1 מופיע על רוב סוגי הסרטן וכן על תאי גזע סרטניים. אלה חלק מהסיבות לבחירתו ע"י אירגון ה-NCI  האמריקאי לאחד משלוש הסמנים המבטיחים, (מעשרות שנבחנו), למטרת

אין תגובות לכתבה המלאה