JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "ועדת שטרום"

    מה שמשה כחלון ויועציו לא מבינים (א)

מה שמשה כחלון ויועציו לא מבינים (א)

ועדת שטרום, הוועדה להגברת התחרות בשירותים פיננסיים, עומדת לפרסם את המלצותיה. מגמת הוועדה הסתמנה כאשר פורסם דוח הביניים. ברור שהוועדה תמלא את התפקיד שהועידו לה שר האוצר וראש הממשלה –

7 תגובות לכתבה המלאה