JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "זהר יוסף"

    לא על ההודאה לבדה

לא על ההודאה לבדה

"הדבר שאירע לי הרי אינו אלא מקרה יחידי, ומבחינה זו גם לא חשוב ביותר, אבל הוא משמש סימן לפלילה מסוימת, הנהוגה ביחס לרבים. למען אלה אנוכי עומד וטוען כאן. לא

4 תגובות לכתבה המלאה