JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "זיו רייך"

    הפיקוח על השירותים הפיננסיים

הפיקוח על השירותים הפיננסיים

בשוק הכספים וההון בישראל יש שלוש רשויות פיקוח עיקריות: המפקח על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, המפקח על הבנקים ורשות ניירות ערך. רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון היא גוף עצמאי האחראי

8 תגובות לכתבה המלאה
1 2 3 15