JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "חדשנות"

    שם המשחק: חדשנות

שם המשחק: חדשנות

חדשנות איננה בגדר "זבנג וגמרנו" אלא חשיבה עם יעדים ומטרות לטווח ארוך, תוך הגמשת החשיבה לפי צורכי הזמן והתאמתה לסביבה המתחדשת תדיר. ברוב הארגונים החדשנות מתבטאת בתגובה לאירועים ולא בחשיבה

12 תגובות לכתבה המלאה
1 2 3 6