JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "חוקה"

    הולך ומבשיל הזמן לרפובליקה הישראלית השנייה

הולך ומבשיל הזמן לרפובליקה הישראלית השנייה

תהליכי ההתפרקות השלטונית, הכלכלית והחברתית האנרכית מודל 2020 בישראל, כמו בעולם כולו, משקפים שינויים חברתיים, כלכליים ופוליטיים, על רקע התנגשות של כוחות מנוגדים חיוביים מול שליליים. הכוחות החברתיים החיוביים בקרב

7 תגובות לכתבה המלאה