JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "חזקת החפות"

    כהונת ראש ממשלה תחת כתב אישום

כהונת ראש ממשלה תחת כתב אישום

המאמר נכתב במשותף עם איל גרונר מבוא אחת הסוגיות המשפטיות שאליה נחשפנו במלוא העוז בחודשים האחרונים הייתה השאלה: האם ראוי שהחוק יתיר את בחירתו ואת המשך כהונתו של ראש ממשלה

22 תגובות לכתבה המלאה