JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "חידות הגיון"

    חידות חשיבה (70)

חידות חשיבה (70)

בעבר כבר עסקנו בנושא זה באחת החידות. נזכיר שפאלינדרום (Palindrome) הוא מילה או מספר שקריאתם מימין לשמאל ומשמאל לימין היא זהה. לדוגמה: שמש, noon, rotor, סוס, 405504,  ישי, לבלבל, level,

תגובה אחת לכתבה המלאה