JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "חידות חשיבה"

    חידות חשיבה (77)

חידות חשיבה (77)

כיוון שעסקינן בחידה 77, נקפיד להשתמש (בחידה עצמה, לא בפתרון) רק בספרה 7.   (א)  מהן שתי הספרות הימניות ביותר במספר 7 בחזקת 777, כלומר 7 כפול 7 כפול 7

2 תגובות לכתבה המלאה