JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "חידת הגיון"

    חידות חשיבה (78)

חידות חשיבה (78)

ילד יצר מבנה מקוביות. האיורים הבאים מתארים כיצד נראה המבנה במבט מהצד, מהחזית ומלמעלה. בכמה קוביות השתמש הילד?   רמז (אם אתם זקוקים לו): הפתרון אינו מספר יחיד אלא תחום

2 תגובות לכתבה המלאה