JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "חידת הגיון"

    חידות חשיבה (1)

חידות חשיבה (1)

אנו מתחילים כאן בסדרה ניסיונית של חידות הגיון. בכל פוסט נציג חידת חשיבה משל ד"ר יצחק קאופמן. בחלק התחתון נציב בחידות הראשונות גם את הפתרון, בכדי שתוכלו להיכנס למסלול הנכון.

4 תגובות לכתבה המלאה