JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "חידת חשיבה"

    חידות חשיבה (99)

חידות חשיבה (99)

ברשותכם לוח ריבועי של 6×6 משבצות ו- 36 מטבעות. על כל משבצת אפשר להניח לכל היותר מטבע אחד. (1) הניחו על הלוח 12 מטבעות כך ש- 6 משורות הריבוע תכלנה

תגובה אחת לכתבה המלאה
1 2 3 50