JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "חידת חשיבה"

    חידות חשיבה (93)

חידות חשיבה (93)

בעקבות ההקלות במגבלת ההתקהלויות אושר קיומו של כנס בנושא קורונה שבו השתתפו 93 חוקרים. בכל מקרה שבו נפגשו שני משתתפים לראשונה, הם נתנו זה לזה את כרטיסי הביקור שלהם. בסיום

2 תגובות לכתבה המלאה