JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "חידת חשיבה"

    חידות חשיבה (3)

חידות חשיבה (3)

החידה במפעל מתכת יצקו תיבות מלבניות מפלדה שכולן זהות בצורה ובגודל. העובדים התבקשו לקבוע מה אורכו של האלכסון הפנימי בתיבה (AC באיור), תוך שימוש במספר מינימלי של מדידות ובסרגל בלבד. מנהל קו

3 תגובות לכתבה המלאה