JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "חיוב"

    טובה הארץ מאד מאד

טובה הארץ מאד מאד

בפרשת שלח, קראנו על אירוע המרגלים. משה שולח שנים עשר מרגלים, נציג לכל שבט, לתור את הארץ. לאחר שנתיים במדבר, מעט לפני הכניסה לארץ, משה רוצה להפיח רוח של ביטחון

4 תגובות לכתבה המלאה