JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "חילונים ודתיים"

    היושב במרומים מזיל דמעה

היושב במרומים מזיל דמעה

במדינת ישראל נקבעו יחסי דת ומדינה עם הקמת המדינה ובהשפעתו המכרעת של דוד בן גוריון. כתוצאה ממערכת יחסים זו הדת במדינת ישראל ממומנת מתקציב המדינה (משרדי הדתות, החינוך והכלכלה) ומנוהלת

4 תגובות לכתבה המלאה