JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "חינוך חובה"

    שאיפה לחינוך איכותי

שאיפה לחינוך איכותי

כשמדובר בזכויות התלמידה והתלמיד הכוונה היא לביטויין של זכויות אדם וזכויות אזרח בשדה החינוך. כך הן הזכויות המגולמות בחוקים הבאים: חוק לימוד חובה, התש"ט-1949, חוק חינוך ממלכתי, התשי"ג-1953 ותיקוניו (במיוחד

9 תגובות לכתבה המלאה