JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "חינוך טכנולוגי"

    זו לא בושה להיות פחח!

זו לא בושה להיות פחח!

מחסור במקצועות טכנולוגיים: זו לא בושה להיות פחח! התעשייה בישראל זקוקה לעובדים בעלי הכשרה טכנולוגית מתקדמת, גאוות יחידה ורצון לעבוד "הדרך לכלכלה ולתעשייה מפותחת היא בהכשרת כוח אדם מיומן שיתרום

אין תגובות לכתבה המלאה