JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "חינוך"

    אתיקה רגשית

אתיקה רגשית

"דברים שיקלוט אותם בדמיונותיו בגיל צעיר, חזקה עליהם שלא יימחו ולא יתחלפו. בגלל כן יש לייחס חשיבות שאולי אין למעלה ממנה לאותו עניין: שהאגדות הראשונות שישמעון הללו בחייהם, יהיה בהן

תגובה אחת לכתבה המלאה