JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "חנינה"

    יונתן פולארד כמשל

יונתן פולארד כמשל

יונתן פולארד נמק בכלאו יותר מ-28 שנים וייתכן גם שימות בכלא, משום שאין למדינת ישראל כוח שיספיק להוציאו משם, אך גם משום שהמערכת המחזיקה בו היא הנוקשה והאטומה בכל מערכות

תגובה אחת לכתבה המלאה