JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "חשבונית באינטרנט"

    הגיע הזמן להגשת הדו"ח השנתי של מס הכנסה

הגיע הזמן להגשת הדו"ח השנתי של מס הכנסה

בישראל, נהוגה שיטת מיסוי המכונה "ניכוי מס במקור", מה שאומר שעל אף שחישוב גובה התשלום למס הכנסה מבוצע באופן שנתי, אנחנו מבצעים תשלומים למס הכנסה בכל חודשיים (עבור עצמאיים ,במקרה

אין תגובות לכתבה המלאה