JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "יהדות רפורמית"

    כיוונה של היהדות הרפורמית בישראל

כיוונה של היהדות הרפורמית בישראל

"… היהדות היא התגובה ההולכת ומשתנה של עם ישראל לדבר אלוהיו. היהדות המתקדמת היא תגובה אחת, ניסיון אחד לחפש את האלוהים ולהבין את רצונו בנסיבות החדשות שנוצרו בתקופתנו. העובדה שאני

תגובה אחת לכתבה המלאה