JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "יהודית"

    יהודית דמוקרטית גם לערבים

יהודית דמוקרטית גם לערבים

אמירת שני המושגים בנשימה אחת – מדינה יהודית דמוקרטית ומדינת לאום שוויונית – משמעה אמירת סתירה לוגית וסתירה מוסרית וחברתית. החברה היהודית בישראל חיה במתח מתמיד בין הרצון הכן לשמור

10 תגובות לכתבה המלאה
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!