JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "יהודי"

    קורותיו של מר מאוטנר

קורותיו של מר מאוטנר

בסוף הפרק הקודם סיפרתי על תחילת פגישתי עם מר מאוטנר. הסברתי לו מהי מטרת ביקורנו בפורטוגל. מר מאוטנר התעניין בישראל והביע צער על שלא הזדמן לו לבקר בה. אמר שהוא

2 תגובות לכתבה המלאה
1 2 3 5