JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "יוסף זהר"

    על הזכות לסחור בזכות למשפט

על הזכות לסחור בזכות למשפט

אות זכויות האדם לשנים 2014–2015 הוענק ביום ראשון 10.04.16 לפרופ' קנת מן ולסנגוריה הציבורית. לפני הקמתה של הסנגוריה הציבורית, פחות מ-30% מהנאשמים היו מיוצגים, ואילו כיום בזכותה, שיעור הייצוג עומד

4 תגובות לכתבה המלאה