JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "ייעוד האדם"

    הייעוד שלי הוא להיות איכותי

הייעוד שלי הוא להיות איכותי

שואל אדם את עצמו, מה ייעודי בעולם? בשל המבוכה והעדר התשובה קל לו לאדם להיתפס לאמונה שנבראנו על ידי האל וייעודנו הוא לשרתו. אבל בעלי האומץ ישאפו למענה שבא מתוך

18 תגובות לכתבה המלאה