JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "ילדה"

    החיה שבאדם 2019

החיה שבאדם 2019

כבר שעות שנגרעה ממני מנוחה עד שאיני מוצא מקום להצטנף בו, כמי שמבקש להימלט מהעולם הזה. מול מראות הילדה שנאנסה בידי פריצי-חיות שאחזו בידיה וברגליה כדי לאפשר לאחד מהם לבצע

14 תגובות לכתבה המלאה