JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "יעקב נוס"

    פסיפס מרהיב על קרקע יציבה

פסיפס מרהיב על קרקע יציבה

עולם הביקורת הפנימית בארגונים הוא פאזל נפלא ומורכב של סיפור, הגדה, הצגת פערים בין רצוי ומצוי, דחיפת הארגון ליעילות תפעולית, דחיפה לשיפור מתמיד ומאבק על דמותו האתית של הארגון. הביקורת

10 תגובות לכתבה המלאה