JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "יצחק דגני"

    מחדל ומזימה שקדמו למלחמת יום כיפור (2)

מחדל ומזימה שקדמו למלחמת יום כיפור (2)

בפרק הקודם של מאמר זה הזכרתי את ספרו של אבירם ברקאי "מעשה שלא היה", שמפריך את תיאוריית הקונספירציה שקדמה למלחמת יום כיפור וחושף את תהליכי קבלת ההחלטות טרם פרוץ המלחמה.

5 תגובות לכתבה המלאה