JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "יצחק דגני"

    חלוץ מרכזי בביטחון האזרחי

חלוץ מרכזי בביטחון האזרחי

בשלהי העשור השני של המאה ה-20 הניחו האבות המייסדים את התשתית לשגשוגה המדעי והטכנולוגי של מדינת ישראל, שהוקמה 30 שנים לאחר מכן. ראשונה נוסדה האוניברסיטה העברית בירושלים ומיד לאחריה נוסד

3 תגובות לכתבה המלאה