JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "יצחק דגני"

    גנרל נקרא לדגל

גנרל נקרא לדגל

ממשלת ישראל נתונה בימים אלה – ראשית פברואר 2017 – לביקורת ציבורית כמעט ללא תקדים. כמחצית מהשרים אינם מתאימים לתפקידיהם. הם התמנו למשרותיהם הממשלתיות כתוצאה מהסכם קואליציוני בעל רוב דחוק

9 תגובות לכתבה המלאה