JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "ישראל"

    משחק סכום אפס

משחק סכום אפס

כל ניסיון לפתור את הסכסוך הישראלי-פלסטיני מבהיר את קיומו של פרדוקס גדול. אם בוחנים את הנתונים אפשר להבחין בשלוש עובדות מעודדות; הראשונה היא קיומו של רצון עז לפתור את הסכסוך.

7 תגובות לכתבה המלאה