JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "כלכלת משפחה"

    לא עד הסוף

לא עד הסוף

יועצים לכלכלת המשפחה עוסקים לא מעט במאזני הוצאות לעומת הכנסות. משפחות ואנשים בודדים המגיעים לייעוץ מוציאים יותר מגובה ההכנסות שלהם. לאורך זמן אי אפשר להוציא יותר מההכנסות, משום שכך מגיעים

5 תגובות לכתבה המלאה